Vi kan inte utbilda fram väckelse. Däremot kan vi utbilda bort församlingstillväxt.

God morgon,
På tågstationen i Kanpur drogs jag nästan magiskt till bokkiosken. Det var som om en lampa lyste på en av böckerna, jag hade aldrig hört talas om författaren, men boken han skrev förändrade för alltid en del av mitt liv. Titeln var: “Developing the leader within you” – “utveckla ledaren inom dig” och författaren var John Maxwell.

Det är nästan 20 år sedan nu. Trots att jag arbetat som rektor och tagit examen i teologi fanns det ingen utbildning som talade om hur du leder människor. Jag slukade Maxwells böcker och fortsatte med de stora trendsättarna sedan 50-talet. Vi översatte, gjorde kurser på främst Maxwells teorier och under flera år hade jag varje morgon i morgon bönen en punkt där jag speglade mig själv i de moment av ledarskap som inte fungerade i mitt liv. Jag sammanfattade senare allt i boken “Personligt ledarskap”, Liber, 2009.

Den bärande tanken var och den gäller fortfarande: Hur leder du människor så att de följer dig för att de vill och inte för att de måste? I den frågan börjar ett fungerande ledarskap.

Utan John Maxwell och min andra favorit Jim Collins som bland annat skrivit “From good to great”, så hade det vi gör idag inte varit möjligt. Men det tog ett tag innan jag insåg att du kan coacha församlingar, träna ledare och få en utmärkt organisation, samtidigt som arbetet långsamt dör. Jag vet inte hur många seminarier jag hållit på temat “allt handlar om ledarskap” när jag insåg att det är inte sant! Därför att till sist handlar allt om Jesus!

Den väckelse vi ser och som jag möter i tredje världen har en bärande punkt – allt handlar om Jesus!

“Allt de har”, sa min vän indiske pastorn Jayseelan med djupt allvar i rösten, “är sin Bibel, blodet och korset”.

När pingstväckelsen bröt fram i början av förra århundradet så var det enkelt folk, 1949 gick 700 på Lewi Pethrus pastorsutbildning, som varade i 6 veckor, alla gick ut på fältet. De visste inget om ledarskapscoaching, men den tro på namnet Jesus de hade och den överlåtenhet och försakelse som präglade den pingstväckelsen, den bar igenom till väckelse.

När Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan byggdes under depressionen på 30-talet, en dyr konstruktion och de som offrade var tjänstefolk, arbetare pigor och drängar, menade många av de som stod utanför att det var ett vansinnesprojekt. Men överlåtelsen och försakelsen till Jesus inte bara betalade kyrkan, den fyllde den också.

När Yonggi Chos församling växte som kraftigast, så åkte ledare från hela världen dit. Från 5 personer i ett militärtält till 800 000 medlemmar. Och de flesta sökte lösningen i hur arbetet coachades genom cellgrupper och många åkte hem och startade cellgrupper – men fick inte samma resultat. Varför? Därför att församlingstillväxten började inte med cellgrupper utan med en totalöverlåtelse till Jesus. Yonggi Chos rörelse handlar inte om cellgrupper! Den handlar om Jesus och bara om Jesus. Allt det andra är underordnat.

Allt handlar om Jesus! Det är lätt att slå sig till ro med ledarskapsträning, coaching och böcker och som jag skrev menar jag verkligen att det är oerhört viktigt att vi inser vilka egenskaper som krävs för att människor frivilligt skall följa oss. Jag hade inte dom och jag behövde veklingen de insikterna.

Men det är inte ledarskapsträningen, det är inte Maxwells teorier som driver dig upp ur fåtöljen, som gör att du är beredd att övervinna trötthet, ångest och att offra både fritid och resurser för Guds rike. Det är Jesus på insidan och till sist så är det så att Gud ger växten oavsett hur coachade vi är.

Jag tror på utbildning, träning och coaching men i västvärlden har vi fått en övertro på utbildning. Vi kan inte utbilda fram väckelse. Däremot kan vi utbilda bort församlingstillväxt.

Om allt handlar om Jesus, då handlar ju allt om Jesus.

God morgon,
Tommy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.