Tillväxtens motsats – avundsjuka

Regnet öste ner igår kväll när vi trots allt sprang den blöta milen. Framgång är att veta vart du är på väg och att du vill dit du är på väg och därefter ställa frågan: Vad är viktigast? Vad måste du framförallt göra för att nå målet?  När du vet det så bestämmer du dig för att prioritera vad du måste göra och till det lägger du disciplin. Då når du förr eller senare målet.

Igår predikade jag om Efesierbrevet 4 och 1 Korintierbrevet 12, om hur kroppen växer till. Paulus skriver att Jesus fogar samman kroppen genom det stöd varje lem ger och genom den kraft som är fördelad till varje lem. Då växer kroppen till och byggs upp. I kroppen är alla andedöpta så du kan aldrig tänka vi och dom andedöpta. Antingen är de i kroppen eller inte och är de i kroppen är de i din kropp också. Ibland kan det vara lätt att höra om någon är i kroppen eller inte, därför att du är inte i kroppen och kontinuerligt gör saker som skadar kroppen. Om kroppen är i strid med kroppen kan den inte bestå. Därför …

När kroppen växer, utvecklas allt som är i kroppen. Hur viktigt är det då inte att tänka på hur jag agerar i kroppen? Om jag är döpt in i samma Ande som du och alla andra andedöpta, så innebär ju det att vad jag gör mot dig gör jag mot mig själv. Du och jag tillhör samma kropp. Jesus sammanfogar, han bygger och ger tillväxt genom det stöd jag och du ger, genom den kraft och gåva som du och jag har som vi ger tillbaka till kroppen.

Därför blir frågan: Om jag vill ha tillväxt i mitt liv och jag är en del av Kristi kropp, hur agerar jag i kroppen? Kroppens tillväxt är min tillväxt! Jag har sett det genom mina år som pastor. De som av kärlek till Kristi kropp har gett sitt stöd till kroppen och sin kraft in i kroppen och gjort det av kärlek har också växt till på alla andra områden. De som söndrat …

jealousy-vs-envy

När Kristus får växa i kroppen församlingen så påverkar det allt i kroppen, överallt där kroppen är och alla dagar varje vecka. Därför blir församlingens tillväxt och utveckling också din och min framgång.

Satan däremot, vill ju inte att du skall utvecklas alls och framförallt vill han att du skall ha begär till det som inte är ditt – avundsjukan, skriver Jakob, är demonisk. Avundsjukan vill ha din nästas fru, din predikstol, dina pengar eller din framgång utan att arbeta för den. Avundsjukan är destruktiv, det avundsjukan inte kan få, vill avundsjukan förstöra. De som är avundsjuka är ofta lätta att avslöja just därför att de aldrig åstadkommer något själva och orsaken till det är ju att de är bedragna för de tror att vägen går genom att ta från någon annan vad som inte är deras.

Men Gud förmår ju att ge dig allt! Det finns mer än nog till alla!

En viktig grund för sann framgång blir därför, som Paulus skriver till Korintierna, att “glädjas över andras framgångar”. Därför att andra andedöptas framgångar är ju på ett sätt också en framgång för dig, ni är ju i samma kropp. Gud fyller dina behov på ett överflödande sätt men för att han skall kunna göra det måste du vara i kroppen, stödja kroppen och ge den kraft Gud fördelat till dig in i kroppen. Du växer aldrig till av avundsjuka, men genom att välsigna andra och inse att om Gud gjort det genom dem kan han göra det genom dig också. Men processen, arbetet mot målet, det slipper ingen ifrån.

God morgon!

Comments 1

  1. Tack Tommy för detta alltid aktuella ämne.
    Önskar Guds välsignelse och blodets beskydd i det du gör för att sprida Guds rike!
    Hälsningar Ann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.