Varför hjälper vi judar hem till Israel?

Tommy besökte Israel första gången 1996. Han var kaplan på en gruppresa och fick överraskande frågan om han kunde undervisa om Israel. Det var där och då han upplevde hur Gud talade till honom från en text i Bibeln om Israel:

“Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall upplyfta min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen då skola de bära dina söner hit i sin famn”. Jesaja 49:22.

”Tecknet”, tänkte Tommy var Jesus. Den ”upplyfta” handen var kallelsen på de troende folken och uppdraget var att föra judarna hem till Israel. Tillbaka i Sverige, startade Tommy ”Operation Great Exodus”, ett projekt med målet att hjälpa så många judar som möjligt hem till Israel. Flera år senare har han tillsammans många underbara understödjare och församlingar hjälpt över 18 000 judar från hela världen att återvända hem till Israel.

Sedan starten 1996, har Operation Great Exodus hjälpt över 20,000 judar att återvända till Israel.


Tommy och rabbinen Josef i Jerusalem 2014, tillsammans med 25,000 av de Etiopiska judar som har återvänt av Dans förlorade stam.

För mitt folk hem

Judar från gamla Sovjetunionen, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, av vilka de flesta har fått se sin livssituation drastiskt förändras, har nu funnit trygghet i Israel med hjälp av Operation Great Exodus. I en alltmer antisemitisk omgivning blir Israel en ark för världens judar och för varje jude som återvänder går Jesajas profetia i uppfyllelse att Herren i framtiden skulle ”samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn”, Jes. 11:12. För att kunna återvända från jordens fyra hörn var de först tvungna att spridas till hörnen. De tog nästan 2000 år! I mitten av 1800-talet fanns det judar i Chile, Alaska, Japan, Australien och Sydafrika. Då hände det ofattbara! De återvände.

De återvänder efter 2700 år!

De första judarna som tvingades lämna Israel var de 10 stammarna, det Norra riket, som fördes bort när Israel besegrades och tillfångatogs av Assyrierna år 722 f.Kr. Det södra riket, Juda och Benjamins stam återvände efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.kr men tvingades bort i början av 100-talet. Även om det alltid bott judar i Israel var det bara en liten spillra fram till dess att de ryska judarna började återvända på 1870-talet. En fantastisk berättelse om hur ett folk bevarat sin etnicitet i flera tusen år!

En av de stammar som OGE hjälpt hem är Manasses stam som deporterades för 2700 år sedan. De upptäcktes i nordöstra Indiens djupa djungler för ett antal år sedan, och där fanns ingen tvekan: de var judar av Manasses stam!

Återvändande och upprättelse går hand i hand.

Det handlar inte bara om att återvända. I Israel har OGE aktivt underlättat judarnas integrering genom sitt engagemang i barnhem, äldreomsorg och humanitär hjälp. De är dessutom en del av den väckelse som pågår i Israel.

Israel – den enda demokratin i Mellanöstern?

Israel är inte ett land som alla andra. Det står skrivet att Jerusalem ligger där det ligger för att Gud placerat Jerusalem där. (Hesekiel 5:5). ”Kan ett land födas på en enda dag”, profeterade Jesaja (66:8). Ja, Israel föddes åter som nation den 14 maj 1948. Hela arabvärlden förklarade krig mot den lilla folkspillran av vilka många kom direkt från koncentrationslägren i Tyskland och Polen, och mot alla odds överlevde de. Krigen har fortsatt och flera gånger har Israels överlevnad varit hotad. Men, där finns många som menar att Israel stått under ett speciellt beskydd då liksom en osynlig hand har gripit in. De anfallande har gjort fel saker, tagit fel beslut och genom ett mirakel har Israel klarat sig.


Ben Gurion Airport 2009. En händelserik dag då Tommy och Carina välkomnade den 10 000:e juden som fått hjälp att återvända genom Operation Great Exodus


Tommy döper i Jordan floden, Israel

Varför hjälper vi judar hem till Israel?

Allt går tillbaka till Jesaja 49:22. Det finns en kallelse från Gud på varje troende att hjälpa det judiska folket hem till Israel. I boken ”Judarna – evighetens hjältar”, förklarar Tommy ingående teologin om Israel, församlingen och den yttersta tiden.

Det innebär inte att PTL är emot de andra folken i regionen. Sedan många år tillbaka är PTL involverad i humanitärt arbete på Västbanken. Det övergripande målet är att nå alla folk med evangelium om Jesus.

Connect med Tommy