En ledare faller aldrig ensam

Att vara en ”troende” är att utgöra en helhet. En livsstil som strävar efter att forma en karaktär – som inte bara gör dig till en vinnare – utan också hjälper dig att bära framgången och kallelsen Jesus har lagt på ditt liv.

Det är inte lätt att bära framgång. Det är en sak att stå för en församlingssyn, en politik eller en värdering så länge som du inte behöver ta ansvar för dina åsikter. Det svåra börjar när du fått det exekutiva ansvaret som föreståndare, politiker eller chef. Där och då prövas idealen och integriteten.

Vi är ”bara” människor och alltför många kristna ”faller” – inte minst ledare. Du lär dig andlig krigföring, att predika, management och att leda människor, att tro och inte ge upp. I den processen finns det ett moment som kommer att bli avgörande för hur din resa slutar. Ett moment vi ibland glömmer bort – den troendes integritet. Många ledare har varit lysande på att leda, motivera och få tillväxt men under utbildningen och träningen glömdes integriteten bort.

Djävulen log, väntade och när tiden var inne öppnade han dörren till ledarens inre, planterade en frestelse och en tid senare hade frestelsen fött synd och raset blev stort. Därför att en ledare aldrig faller ensam. Ju fler människor du leder desto fler dras med i fallet.

Ett sätt att undvika den typen av ledarkatastrofer är starta utbildningen i integriteten och inte få gå vidare med större ansvarsuppgifter förrän integriteten både prövats och utvecklats. Om ledaren misslyckas i att utveckla integritet är han en vandrande bomb som förr eller senare kommer att explodera. Ideal är bra – men om du inte lärt dig att försvara och stå upp för dina ideal – vad händer då?

Därför blir din förmåga att försvara dina ideal – att stoppa Djävulens försök att kränka dig innan attacken tagit sig in i ditt luftrum, borrat sig ner i dina tankar för att slå sönder Guds Ord i ditt liv – avgörande för om du kommer att kunna bära framgången.

Det börjar alltid med en tanke och om du kan försvara luftrummet i ditt huvud då kommer Guds rike inte bara att ha framgång i dig – du kommer också att bevara, etablera och expandera Guds rike för lång tid framöver.

Synden vill kränka dig – alltid

Integritet är inte en händelse, det är en process där du minskar gapet mellan vad du gör och den du är – född av Gud. Integritet innebär att du tar stegen för att etablera Jesu etik i ditt liv och att du lär dig att försvara den du är. Integritet i Guds rike är att aktivt strida för den pånyttfödda människans värden och värdegrund.

I kampen är du suverän när det gäller dina val och du har makten att vägra att bli kränkt av synden som anfaller regelbundet. Du hinner inte vara vaken länge i ett modernt samhälle förrän synden sänt tankar till dig. Det är vårt liv och vår miljö. Det är ett krig som du inte kan fly ifrån utan din uppgift är att ta på dig vapenrustningen och stå emot Satans brinnande pilar. På samma sätt som det svenska luftförsvaret går upp för att mota bort inkräktare, främmande makter som kränker våra nationsgränser och därmed vår suveränitet, har du valet och potentialen att driva bort tankar, människor, andemakter och synder som försöker ta sig in i dig.

Du har potentialen att utveckla en stark integritet. Genom att vandra med Gud och lära dig av misstagen, resa dig upp igen när du snubblat ner i dynggropen och fråga dig varför det hände och genom att byta ut dina tankar mot Guds Ord kommer du att förvandlas. När du lever som du lär och försvarar dina värderingar – då har du börjat utvecklat integritet. Du blir en solid helhet – du säger och gör vad du är och när fiendens stridsflyg närmar sig ditt luftområde, då lyfter ditt stridsflyg automatiskt för att i Jesu namn jaga inkräktaren på flykten. Paulus var väldigt tydlig på den här punkten när han skrev att till efesierna att: ”Ge inte Djävulen något utrymme”. Ef. 4:277. NKJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.