Du kan inte tentera dig till att inse att Gud skapade Adam!

God morgon
För nästan 30 år sedan gick jag till sängs som en vanlig människa. Vi hade haft teologiska samtal på universitetet, men Bibeln var för mig som vilken bok som helst. Att tro på Bibeln, var att hjärntvätta sig själv. Jag fattade inte hur någon kunde tro överhuvudtaget. Den natten kom Jesus till mig, talade in i mig och gjorde något med mig. Han gav tron. Nästa dag trodde jag att Gud är och att Jesus är hans Son. Det som ena dagen var dött, hade tills nästa dag blivit levande.

Tron, står det på engelska i Hebreerbrevet 11, är en substans, tron är något, den är en andlig komponent, något Jesus är upphov till! Tron är den andliga komponent som är en förutsättning för att du skall kunna nalkas Gud. Det är “tron” som gör att du tror att Gud skapat världen genom sitt Ord.

Tron är något du har, att tro något du gör! Cykel är något du har, att cykla något du gör.

När någon menar att Adam inte funnits och påstår att han är en myt, alltså en påhittad figur, då är inte konstigt alls. Därför att det är inget vi kan förstå, det är något du “tror” och har du inte tron så kan du inte heller tro det! Då står du där med de senaste vetenskapliga rönen och får inte ihop skapelseberättelsen med sista forskningstrenden. Svårare än så är det inte.

Därför är det ganska meningslöst att debattera om Adam och Eva, jungfrufödseln, att Jesus är enda vägen till Gud eller att Jesus kommer tillbaka med de som inte har fått substansen, den andliga komponenten “tron”. Därför att för dem blir det som “tron” uppenbarat för dig, bara ett mysterium och en dårskap.

Du kan aldrig övertyga någon om att Gud skapade Adam, det går liksom inte att snacka omkull någon eller att debattera sig fram till om Adam funnit eller inte. Enda sättet att få insikt om att Adam faktiskt funnits är att få substansen, tron, in i ditt hjärta. Det betyder inte att du fattar det därefter, men nu tror du på något du inte kan förklara och det är inte längre en fråga utan en självklarhet.

Prata om Jesus istället. Det är enda vägen till att få insikten att Adam skapades av Gud.

Det är däremot inte effektivt att våra blivande pastorer undervisas av de som inte har “tron”. Det är heller inte farligt, för de pastorsaspiranter som har den andliga komponenten vet deras lärare har fel.

Den här diskussionen är heller inte ny, Paulus hade den redan på sin tid:

“När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.” 1 Kor. 1:21-24

Idag tenderar ledarutbildningarna att bli mer fråga om examina, uppsatser och betyg. Jag är inte emot utbildning, jag har själv 6 år på högskola och universitet men det är inte provresultatet som är kraften, det är livet med den helige Ande och det kan du inte tentera dig till!

De som utbildar våra ledare måste (mer eller mindre) göra eller ha gjort vad Jesus gjorde: Predikat för onådda folk, vunnit enskilda för Guds rike, helat de sjuka och drivit ut demoner. Profetera, dagligen tala i tungor och drivas av en längtan av bön och fasta och att komma närmare livet med Jesu Ande. De utbildare som har och gör de erfarenheterna har inga problem med vilka Adam och Eva var.

God morgon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.