Du kan inte se den andliga världen, men det kan Jesus

Du vet inte vad som finns därute. Men Jesus vet, därför att allt är skapat i, genom och till Honom. I Bibeln har han förklarat för oss hur vi skall leva både i den osynliga och i den synliga världen. Egentligen är allt väldigt enkelt, du kan inte se den andliga världen men det kan han. Han älskar dig, därför har han gett dig Bibeln som kan liknas vid en handledning och den helige Ande, sanningens Ande som hjälper dig att se vad som verkligen står i handledningen, Bibeln.

Oavsett vilket mörker som kommer emot dig så kan det inte göra dig någon skada så länge du följer vad som står i handboken. Det är vad Jesus säger när han avslutar bergspredikan, oavsett vilken storm ditt liv möter så kommer du att gå segrande ut ur stormen för den kan inte göra dig något så länge du hör och gör vad Jesus sagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.