PTL’s barnhemsarbete

Allt började på en crusade i Etiopien. Rykten om det fantastiska Gud gjorde under crusaden spred sig över hela staden och till andra kvällens möte under kampanjen kom flera gatubarn, en av dem var en föräldralös flicka. Budskapet hon fick höra förändrade hennes liv. Hennes namn är Doretti. Hon uppskattade då sin egen ålder till ungefär tio år, född muslim, bodde på gatan och delade mat med hundarna för att överleva. Hennes framtid var ett liv i droger, prostitution, HIV och en tidig död.

Den här flickans frälsning blev en stark upplevelse som berörde PTL:s team så djupt, att den blev startskottet för deras engagerade arbete för föräldralösa barn i flera av världens fattigaste länder.


Idag fokuserar PTL på trafficking. Flickan på foto är 12, aldrig gått i skola och varit med om saker som inte kan berättas när hon räddades. Idag är hon trygg och kallar Tommy för pappa.


PTL hjälper barn i katastrofområden. Här utdelning av skolmaterial efter en jordbävning.

Barnhemsarbetet startade i Israel

Innan PTL startade barnhemsarbetet i tredje världen, lades grunden till det redan på nittiotalet – i Israel. Efter att ha hjälpt tusentals judar att återvända, var det viktigt att också hjälpa dem att etablera sig i hemlandet. Det var då Tommy och Carinas barnhemsarbete startade i en by för föräldralösa barn i Israel. Sedan dess har de fortsatt att skapa ett nätverk för föräldralösa i drabbade städer inom tredje världen, genom att förse ett stort antal gatubarn med ett hem och en trygg levnadsmiljö.

Varje barn vi hjälper har en sorglig historia

PTL strävar efter att jobba via barnbyar, som byggs på familje-enheter, bestående av en mamma och en pappa som tar hand om tio till femton barn i en hemmiljö. En del av barnen PTL hjälper kommer från kampanjerna, andra barn kommer helt enkelt bara till hjälpcentren själva och ber om hjälp. Ett exempel är en ung pojke som levde på gatan i en huvudstad i Afrika, när en taxichaufför tog sig an honom och gav honom tak över huvudet. Men det visade sig vara en fälla. Taxichauffören höll pojken fången i över en vecka och våldtog honom kontinuerligt. Till slut lyckades pojken fly och tog sig till ett av PTL:s barnhem. Pojken blödde från övergreppen en hel vecka efter att han hade kommit i säkerhet. Idag får han professionell hjälp, kärlek, omtanke och skydd och utvecklas positivt

Sedan något år tillbaka prioriterar PTL barn som fångats i ”trafficking”. De finns på flera platser i tredje världen och många av dem har tvingats till prostitution från tidig ålder. Ett exempel är en flicka som träffades på vid ett hotell, 12 år gammal. Hotellägaren höll henne fången och hon hade haft upp till 10 kunder dagligen sedan hon var 8 år gammal. Tommy agerade direkt och ”köpte” flickan. Idag är hon trygg, får vård och bor hos en pastorsfamilj som tagit emot henne som sin egen dotter.


Doretti i Tommys armar den kväll hon kom till crusaden och blev frälst. Då delade hon mat med hundarna, idag har hon en framtid.


Tummen upp! Alla barn borde få känna samma glädje som den här lilla flickan från Zambia visar.

Gatubarnets lag: Att äta eller ätas

En del barn är så skadade av det liv de levt att det tar lång tid bara att hjälpa dem fungera i en socialt normal miljö. De har aldrig levt i en familj! De har aldrig blivit kramade eller älskade. De har blivit helt förstörda, dock är ingen utom räckhåll för Jesus! Mirakler händer och barn har en otrolig kapacitet för tillfrisknande och kan bli upprättade när de väl får komma till en trygg plats där de får kärlek och omsorg.

Hjälp PTL att hjälpa ”dessa mina minsta”

Detta är orsaken till varför PTL på engelska kallar sina barnhem för ”Refuge” – skyddad plats. Dessa hem är en oas av kärlek, skydd, upprättelse, helande och utveckling. PTL:s barnarbete är en självklarhet i den övergripande visionen att leva för att hjälpa så många som möjligt.

Connect med Tommy