Så många som möjligt

Att nå de förlorade – alltid och överallt och att leva för att hjälpa så många som möjligt är en del av PTL:s övergripande mål. Tv-programmen, kampanjerna, församlingsplanteringarna, barnbyarna, arbetet med att hjälpa judar hem till Israel och böckerna Tommy skriver – har ett gemensamt syfte – att leva för att hjälpa så många som möjligt.

Flickan hade aldrig gått när Jesus helade henne.


Just här och då får kvinnan tillbaka sin hörsel.

Miljoner får möta Jesus

Varje år besöker långt över en miljon människor PTL:s kampanjer. Varje månad reser tio tusentals människor i länder som Etiopien, Zambia, Indien och Nepal från sina städer och byar för att vara med på en fyra-dagars kampanj. Hundratals kristna lokala frivilligarbetare, vilkas passion är att få se människor i sina egna hemstäder komma till tro, arbetar tillsammans med allt det praktiska kring kampanjen.

Jesus gör fortfarande vad han en gång gjorde!

Ibland kan det vara svårt att rapportera om vad som händer under en kampanj. För västvärlden blir det ”för mycket”, för svårt att ta in. Är det verkligen på riktigt? Men det som händer är på riktigt och Jesus gör samma sak idag som han gjorde för 2000 år sedan. När Johannes sände sina lärjungar för att fråga Jesus om han verkligen var Jesus svarade han dem:

”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull.”
Luk. 7:21-23

Om Johannes lärjungar kommit på någon av de PTL kampanjer som hålls bland onådda folk hade de kunnat återvända till Johannes med samma besked. Det är Jesus! Jesus har inte bara uppstått, han är samtidigt kvar och genom sin församling gör han idag fortfarande vad han gjorde när han var här.


Den här unga flickan har just blivit helad och ser fortfarande Jesus när hon kommer fram till Tommy.


Varje kampanj präglas av frälsningsinbjudan och andedop och stora mängder människor har mött Jesus på PTL:s kampanjer.

När ett helt samhälle blomstrar som ett resultat av en kampanj

En kampanj är mer än en evangelisations-satsning. Det är Guds kraft satt i rörelse, och när Guds kraft väl är förlöst, rör den vid allt i sin omgivning. Den drivkraft som etableras såväl i den andliga dimensionen som i den naturliga, åstadkommer en förändring som varar lång tid efter att kampanjen är slut. Det handlar inte bara om kyrkor, frälsning och helanden. Företagsidéer föds, ekonomin förbättras, arbetslösheten minskar, brottsstatistiken sjunker, barn börjar göra sina läxor och samhället som helhet kan blomstra som ett resultat av den förändring som skett i den andliga världen, och som med tiden påverkar även den naturliga delen av tillvaron.

Att berätta om Jesus kommer – alltid och överallt – att förlösa Guds kraft på den platsen vilket resulterar i att Jesu församling byggs. Och när Jesus bygger sin kyrka, berör Herren även hela det omkringliggande samhället med sin kraft.

Connect med Tommy