Leva för att hjälpa så många som möjligt!

Sedan starten i början av 90-talet har PTL Ministries utvecklats till en missionsorganisation som idag är en del av vad Jesus gör i hela världen. En bärande värdering är att ett kristet arbete aldrig är en separat företeelse! Allt Jesus gör, det gör han genom de troende som tillsammans är Jesu församling. PTL är därför ett tillsammans arbete med många – enskilda och församlingar – vars syfte är ”att leva för att hjälpa så många som möjligt”. Styrkan ligger i att just många ”samarbetar” mot samma mål: Jesu missionsbefallning.

PTL Ministries är en registrerad internationell icke vinstdrivande organisation och förening. Verksamheten står under kontroll av skatteverket i USA och är en 501(C)3 Charity.

PTL jobbar i flera av världens katastrofområden, från världens mest förorenade slum i Zambia till jordbävningskatastrofen i Nepal.


PTL har kontor över hela världen. Meron som bor i Addis är sekreterare för Afrika och i knäet har hon Esther, vars mamma Katie, från USA, är internationell koordinator för PTL.

Liten plats – stort utrymme

Från Rumänien i början på 90-talet till Afrika och Asien är det en lång resa. Inledningsvis var verksamheten koncentrerad till bistånd, utbildning och att hjälpa små församlingar. Grunden till den verksamhet som är idag inleddes 1996 när projektet Operation Great Exodus, med målet att hjälpa judar hem till Israel, startade.

Några år senare startades PTL Gospel Crusade som snabbt blev den största enskilda enheten av organisationens verksamheter.

PTL är idag en global röst i den kristna världen. Böcker som Judarna – evighetens hjältar, Landet Mitt Emellan och Den osynliga dimensionen är några av Tommys mest uppskattade böcker, översatta till flera språk. Personligt Ledarskap, 2009, blev nominerad till årets bok i Sverige. TV-programmet ”Se & Tro – programmet för dig och din granne” sänds i många länder och från ett stort antal tv-stationer.

De verkliga hjältarna

Just ordet ”tillsammansarbete” har varit en av kärnvärderingarna. Vad PTL idag gör, är summan av vad Gud gjort och gör genom många. Styrkan sitter i mångfalden och i de mångas enskilda insatser.

”Jag blir ofta väldigt liten” berättade Tommy under en intervju. ”Naturligtvis faller mycket ljus på mig, som liksom frontar hela arbetet, men jag är ingenting i jämförelse med alla de tusentals medarbetare vi har som jobbar, ber och ger i det tysta. Det flera av dem gör, skulle jag aldrig kunna göra. Att få representera dem är nåd och en ära. De är de verkliga hjältarna, människor jag ser upp till och beundrar”.


Som ett led i att nå världen med Jesus, sätter PTL upp sk MEGA crusades över hela världen. Här tillsammans med Pastor Mark som är ansvarig för arbetet i södra Afrika.

Tommys TV program Se & Tro är en viktig del i arbetet med att nå alla människor med evangelium. Här från en TV inspelning i Jerusalem som senare sändes i USA.

PTL är ett samarbete med många och Tommy och PTL:s medarbetare är globalt uppskattade talare.

De onådda: PTL möte på en bergsplatå i Nepal.

Allt Jesus gör, gör han genom församlingen. Hela PTL:s arbete bygger på ett nära samarbete med de lokala församlingarna. Här ber pastorerna för alla de som tagit emot Jesus.

Jesus lever fortfarande och gör – fortfarande – vad han alltid gjort. Pingstväckelsen är världens i särklass snabbast växande rörelse någonsin.

Tommy predikar hos pastor Mani Ravi, en av samarbetes församlingarna i Indien. Aldrig någonsin har fler människor tagit emot Jesus än idag.

Connect med Tommy