När hela din tillvaro och allt du är och gör genomsyras av att tro!

God morgon

På ett sätt som bara Gud kan ha tänkt ut, balanseras trons yttersta krafter upp av hur mycket ego som finns kvar i oss och detta av ren omtanke. Därför att om ditt ego skulle utverka samma kraft som Gud använde när han uppväckte Kristus från de döda och som nu bor i dig, då skulle du vara en fara både för dig själv och din omgivning.

Om det du tänker sker – då gäller det att ha kontroll på tankarna.

Om det du önskar uppfylls – då gäller det att ha kontroll på önskningarna.

Om varje handling uppfylls – då gäller det att ha kontroll på handlingarna.

Ett barn skulle kunna köra bil vid tio års ålder, men får inte ta körkort förrän hon fyllt arton. Varför, därför att en tioåring i trafiken skulle vara en fara både för henne själv och andra. På samma sätt uppenbarar Jesus tron för oss i förhållande till vår mognad. Många kommer att läsa och förstå vad jag skriver om tron, men inte alla kommer att få uppenbarelsen.

Det jobbiga är att vägen till andlig mognad är en anti-prestation där tron tar över vår personlighet och attityd. Aldrig blir du orolig, arg, otrevlig, snäsig, sur, vrång, manipulativ, falsk eller egoistisk. Du har alltid andras bästa för dina ögon och ditt syfte är att ära Gud.

”Men”, säger du, ”är detta tro? Jag trodde tro handlade om att be för sjuka?”

Om det första stadiet av tro är ”frälsande tro”, så är nästa nivå konkreta handlingar som att be för sjuka, att profetera eller i tro starta projekt. Men när tron får växa ytterligare så börjar den forma din personlighet så att dina tankar, ditt tal och handlingar är ett med din tro. Då blir tron inte isolerad till enstaka handlingar eller händelser som söndagsgudstjänsten eller till de tillfällen då du tvingas att kasta dig på Gud därför att du misslyckats och alla andra möjligheter är uttömda. Då genomsyras allt du är, gör, hela din tillvaro av att tro!  Det är då du inser att var gång du tänker fel om andra människor, blir orolig, arg, otrevlig, snäsig, sur, vrång etcetera, då har du slutat tro för att istället handla utifrån köttets sinnelag och kraft.

Life Coaching på absolut högsta nivå, innebär att du nu som sista steg blir medveten om ditt köttsliga sinnelag och hur det begränsar tron i dig. Att du kommer till insikt om och kan skilja på när du tror och när du arbetar i köttet. Allt för att Jesus skall kunna utvecklas i dig. När köttets sinnelag med dess lidelser och begär korsfästs och ebbar bort, då kommer Jesus i dig att träda fram. Han finns hos dig redan idag, men dessvärre skyms han alldeles för ofta av det vårt kött.

God morgon,
Tommy

PS/ läs mer i min bok “Tro – som metod”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.